DNB melder om et resultat etter skatt på 3.507 millioner kroner i 3. kvartal 2012, mot 2.493 millioner kroner i samme periode året før.
Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 3.088 millioner kroner.Resultat per aksje ble 2,15 kroner, mot 1,53 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 1,90 kroner per aksje.Resultatet før skatt ble 4.763 millioner kroner, sammenlignet med 4.072 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 4.195 millioner kroner.Sum driftskostnader kom inn på 5.191 millioner mot ventet 5.121 millioner og mot 4.862 millioner i fjor på samme tid.Nedskrivninger på utlån og garantier landet på 521 millioner mot ventet 869 millioner. Her var resultat ved Q3-2011 på 1.170 millioner.Netto renteinntekter beløp seg til 6.828 millioner kroner, sammenlignet med 6.394 millioner kroner i 3. kvartal 2011. Analytikernes forventninger lå her på 6.830 millioner kroner.DNB Markets fikk et resultat før skatt på 1.285 millioner kroner. Resultatet for Q3-2011 kom inn på 967 millioner kroner.Totale inntekter for meglerhuset var 1.826 millioner kroner, opp fra 1.454 millioner ved samme periode i fjor. Kundeinntektene var 664 millioner kroner, mot 826 millioner kroner fra fjorårskvartalet.Inntektene fra egenhandel steg til 1.126 millioner i kvartalet, opp fra 902 millioner ved Q3-2011.