Kværner melder om et resultat etter skatt på 48 millioner kroner i 3. kvartal 2012, mot 135 millioner kroner i samme periode året før.Ifølge Reuters var det ventet et resultat på 32,7 millioner kroner.Resultat per aksje ble 0,18 kroner, mot 0,50 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 0,12 kroner per aksje.Resultatet før skatt ble 82 millioner kroner, sammenlignet med 157 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 46,2 millioner kroner.Driftsresultatet ble 93 millioner kroner, mot 147 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 47,8 millioner kroner.Kontantstrømmen i kvartalet var på 306 millioner kroner hvorav 317 kom fra driften. Kontanter og likvider økte dermed fra 1,34 milliarder kroner til 1,65 milliarder kroner.Driftsinntektene beløp seg til 2.430 millioner kroner, sammenlignet med 2.623 millioner kroner i 3. kvartal 2011. Analytikernes forventninger lå her på 2.936 millioner kroner.Selskapet hadde en ordreinngang på 1,24 milliarder kroner i tredje kvartal. Ordrereserven var 21,79 milliarder kroner.
noe som betyr at eierne tilsammen får utbetalt drøyt 142 millioner kroner. Det utgjør 44,8 prosent av kontantstrømmen fra driften.Største aksjonær i er med 41,02 prosent, og vil dermed få utbetalt 58,2 millioner kroner.Største aksjonær i Aker Kværner Holding er med 70 prosent mens den norske stat eier de resterende 30 prosentene.Største aksjonær i Aker ASA er for øvrig med 66,66 prosent.