Konserndirektør Steinar Sønsteby i Atea kvittet seg mandag med 31.500 aksjer i selskapet.Aksjene ble solgt til en snittpris på 61,50 kroner.Sønsteby sitter etter dette ikke lenger på noen aksjer i Atea, men konserndirektøren har fremdeles 200.000 aksjeopsjoner i selskapet.Atea har steget 24,50 prosent på Oslo Børs de siste 12 månedene og aksjen er opp 9,30 prosent den siste måneden.