Meglerhuset Sparebank 1 Markets skriver i sin ukesrapport at de heller ikke denne gang ikke bytter ut noen aksjer i sin portefølje.
- Vi gjør ingen endringer i 5 på topp-porteføljen denne uken heller. Vi er nå inne i en periode hvor selskapene presenterer sine resultater for 3Q12. Kursmål og anbefaling på aksjene i 5 på topp-porteføljen ligger fast på samme nivå som da vi tok aksjene inn i porteføljen, kan man lese i rapporten.Sevan Drilling er verstingen i meglerhusets portefølje og har falt 40,06 prosent mens den har vært inne i varmen hos Sparebank 1 Markets.Det norske har på den annen side steget 4,40 prosent siden meglerhuset tok den inn i sin portefølje.Sparebank 1 Markets' 5 på topp-portefølje har så langt i år steget med 11,1 prosent mot en oppgang for OSEBX på 14,7.Forrige uke falt porteføljen med 0,50 prosent mens OSEBX falt 1,5 prosent.