Fire minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt 0,05 prosent og står i 2.984,51 poeng, mens Dow Jones står i 13.096,77 poeng etter en nedgang på 0,05 prosent.
Torsdag falt Apple 1,2 prosent til 609,54 dollar etter å ha lagt frem litt dårligere torsdag.Selskapet opplyste imidlertid at det utbetaler et utbytte på 2,65 dollar pr aksje, det samme som de fikk i sommer, og aksjonærene får dermed enda et lite plaster på såret etter å ha sett aksjen falle 13,2 prosent fra toppen på 702,1 dollar for en måneden siden.Det betyr at de som er registrerte aksjonærer 12. november får utbetalt tilsammen 2,5 milliarder dollar, tilsvarende 14,5 milliarder kroner, i utbytte for 4. kvartal den 15. november. Det amerikanske bruttonasjonalproduktet (BNP) steg 2,0 prosent i tredje kvartal.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet en vekst på 1,8 prosent.Andrekvartalstallene viste en vekst på 1,3 prosent.Det private forbruket vokste 2,0 prosent i tredje kvartal, mot en ventet oppgang på 2,1 prosent.University of Michigan consumer confidence-indeksen .Endelige tall viste at indeksen steg fra 78,3 i september til 82,6 i oktober. Det var på forhånd ventet en indeks på 83,0.De foreløpige tallene viste en indeks på 83,1. Arbeidsledigheten i Spania steg til ny rekord i 3. kvartal og er nå på 25,02 prosent, i følge Bloomberg. Da er det bare Hellas som har høyere ledighet i Europa.Det betyr også at ledigheten i Spania fortsatte å øke. I 2. kvartal var ledigheten på 24,6 prosent.Dette er ekstra alvorlig siden økonomer Bloomberg har spurt anslår at BNP neste år vil falle med 1,4 prosent. Og de anslår samtidig at arbeidsledingheten vil stige til 27 prosent.