Orkla melder om et resultat etter skatt på -161 millioner kroner i 3. kvartal 2012, mot -1.298 millioner kroner i samme periode året før.Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 759 millioner kroner.Årsaken til den svake fasiten her er at posten Gevinst/resultat ikke videreført virksomhet står oppført med -1.106 millioner kroner. Denne posten er blant annet relatert til børsnoteringen av Borregaard samt avtalen om en joint venture med Norsk Hydro.Resultat per aksje ble -0,20 kroner, mot -1,30 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 0,75 kroner per aksje.- Vi har det siste kvartalet tatt store og avgjørende steg på veien mot å bli et rendyrket merkevareselskap. Samtidig som vi gjennomfører omfattende strukturelle grep, har vi levert tilfredsstillende resultater, sier Orklas konsernsjef Åge Korsvold i en kommentar i forbindelse med rapporten onsdag.Resultatet før skatt ble 1.181 millioner kroner, sammenlignet med 660 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 879 millioner kroner.Driftsresultatet ble 829 millioner kroner, mot 798 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 763 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 7.223 millioner kroner, sammenlignet med 7.233 millioner kroner i 3. kvartal 2011. Analytikernes forventninger lå her på 7.333 millioner kroner.