Peter Warren: Det var galskap

-Uten røster som påpekte galskapen ville utfallet etter all sannsynlighet blitt enda verre, sier Peter Warren.

Peter Warren. Foto: Eivind Yggeseth, Finansavisen.
Børs

I dag er det 25 år siden «Krakket på Wall Street». Det har fått Peter Warren til å reflektere litt over den finansielle utviklingen.Les også: Megler: Det var triksing, kokainsniffing og innsidehandel - Finanstilsynet har muligens i denne anledning nettopp valgt å utgi publikasjon «Finansielle Utviklingstrekk». Én av bekymringene til Finanstilsynet er såkalte «crowded trades». Dette er normalt en betegnelse som brukes for å beskrive at for mange «dumme» penger er plassert i det samme aktiva, skriver Warren på sin blogg.En av de mest «crowded» investeringene vi har opplevd var teknologiaksjer i år 2000.- Historien viser at kjøperne var privatpersoner og aksjefond. De fleste hedgefondene som var involvert var av den oppfatning at oppgangen var tuftet på hinsides forventninger og galskap. De dyktige hadde solgt slike aksjer short og bidro dermed til å holde igjen oppgangen, ikke forsterke den. Uten røster som påpekte galskapen ville utfallet etter all sannsynlighet blitt enda verre, understreker Warren.- Det er i dag som sagt 25 år siden «The Crash of 1987?. Den gang fantes det få hedgefond og på grunn av at aksjer hadde steget sammenhengende i 5 år, var den alminnelige oppfatningen at dette bare ville fortsette. Denne historien skulle vi komme til å gjenta i 2008, sier Warren.- De kraftige kursfallene på aksjebørsene i 1987, 2000 og 2008 skyldes alle «crowded trades» og mangel på nyanserte meninger, avslutter Warren.Følg HegnarOnline på Facebook her

Nyheter
Børs