Erik Haugane blir 60 år i februar neste år og vil fratre som administrerende direktør i Det norske oljeselskap ASA i løpet av 2013.Det skjer i henhold til en avtale mellom styret og Haugane som ble inngått i 2005, heter det i en melding fra selskapet onsdag.Styret vil nå starte arbeidet med å finne ny administrerende direktør. Haugane vil fortsette i sin stilling til den nye lederen er på plass.- Styret mener at det nå ved inngangen til et betydelig utbyggingsprogram er et riktig tidspunkt å foreta lederskifte på, sier styreleder Svein Aaser.Styret vil søke etter en erstatter for Erik Haugane med mål om et skifte i løpet av 2013.- Vi har tålmodighet til å bruke den tid som er nødvendig til å finne en som kan erstatte Erik Haugane, sier Aaser. I henhold til avtalen fra 2005 som har vært rapportert i selskapets årsberetninger, vil Haugane ved fratredelse motta 70% lønn fram til fylte 67 år, deretter pensjon ihht Det norskes vanlige regulativ.