Selskapet Siem Offshore melder om et resultat etter skatt på 18,9 millioner dollar i 3. kvartal 2012, mot -19,8 millioner dollar i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,05 dollar, mot -0,05 dollar ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 21,2 millioner dollar, sammenlignet med -18,35 millioner dollar året før.Driftsresultatet ble 22,6 millioner dollar, mot 12,6 millioner dollar året før.Driftsinntektene beløp seg til 104,5 millioner dollar, sammenlignet med 93,4 millioner dollar i 3. kvartal 2011.