I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning kan vi lese at investeringsdirektør Stig Myrseth ikke foretar noen endringer i den anbefalte porteføljen.
-Vi venter ikke noe ragnarokk i 2013. Det blir vekst i verdensøkonomien, noe som sammen med pengetrykking taler for stigende børser. Faren er imidlertid at veksten kan bli for svak til å understøtte oljeprisen og andre råvarer, sier Myrseth.-Hvor går smertegrensen på Oslo Børs? Rundt 100 dollar per fat. Årsaken er at Statoil trenger en oljepris på minst 105 for å gå kontantstrømmessig break-even etter utbytteutbetalinger, avslutter Myrseth.• DNO• RCL• Norwegian• EOC• Sparebank1 Nord-Norge• Statoil