Statistikk fra Fitch Ratings viser at amerikanske pengemarkedsfond har økt sin eksponering mot banker i eurosonen i september. Det er tredje måned på rad eksponeringen øker,Dette kan være et signal om økt tillit til eurosonens stabilitet.Ifølge avisen var eksponeringen ved utgangen av september 16 prosent høyere målt i dollar enn én måned tidligere. Franske bankene har fått ekstra stor oppmerksomhet fra amerikanerne.Amerikanske pengemarkedsfond er en viktig finansieringskilde for europeiske banker.