American Shipping Company melder om et resultat etter skatt på -13,1 millioner dollar i 3. kvartal 2012, mot 7,6 millioner dollar i samme periode året før.Resultat per aksje ble -0,47 dollar, mot 0,27 dollar ved samme korsvei i fjor.Driftsresultatet ble 13,3 millioner dollar, mot 10,4 millioner dollar året før.Driftsinntektene beløp seg til 22,2 millioner dollar, sammenlignet med 21,9 millioner dollar i 3. kvartal 2011.