Hurtigruten kaller inn til obligasjonseiermøte

Hurtigruten ber om unntak fra lånebetingelse i obligasjonslån på 500 millioner kroner.

Daniel Skjeldam - Foto: Norwegian
Børs

Låneavtalen for Hurtigruten ASA's obligasjonslån HRG01 inneholder visse finansielle betingelser, herunder en betingelse knyttet til gjeldsgrad som krever at forholdet mellom rentebærende gjeld og konsoliderte EBITDA fra 31. desember 2012 skal være lavere en 6,5.Som en følge av forlik og påfølgende regnskapsmessig tap i forbindelse med kontrakten om utleie av MS Finnmarken som hotellskip i forbindelse med utbyggingen av Gorgon-feltet utenfor Australia, og avsetninger som er gjort i forbindelse med ESA-saken, vil selskapet ikke kunne møte denne betingelsen pr. 31. desember 2012.Selskapet har derfor i dag innkalt til obligasjonseiermøte 15. januar 2013 for å vurdere selskapets forespørsel om et unntak fra betingelsen knyttet til gjeldsgrad.Hurtigrutens administrerende direktør Daniel Skjeldam sier til Reuters at møtet er en formalitet, og at det har avklart nye lånebetingelser med bankene i forkant.Periscopus AS ved Trygve Hegnar eier 33,14 prosent i HRG (Hurtigruten).

Nyheter
Børs