Signerer avtale verdt 255 millioner kroner

Kommunale myndigheter i Sverige satser på løsninger fra Atea.

Styreformann i Atea, Ib Kunøe. Foto: Finansavisen
Børs

Atea i Sverige har blitt valgt som eneste leverandør i anskaffelsen av klienter og datasenter, samt kommunikasjonsprodukter og tjenester til fylkestinget Gävleborg, Gävle kommune og Ockelbo kommune i Sverige.Avtalen har en varighet på tre år, med opsjon på ytterligere to år og har en årlig verdi på 85 millioner kroner.Atea har vært leverandør til disse kundene tidligere, men i mindre utstrekning. Den nye avtalen innebærer økning i tjenesteleveranser. Leveransene starter i januar 2013.Beslutningen kan påklages innen 10 dager.Atea faller 1,7 prosent på Oslo Børs.

Nyheter
Teknologi