Signerer avtale verdt 46 millioner kroner

Betalingseksperten Nets velger Telenor som telekomleverandør i fem europeiske land.

Kontrakt. Foto: Scanpix
Børs

Telenor har inngått avtale med Nets, en europeisk leverandør av betalings-, kort- og informasjonstjenester, om å levere telekom- og datatjenester i fem europeiske land de tre neste årene.Telenor skal forsyne Nets med mobil- og fasttelefonitjenester samt bredbåndstjenester i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Estland. Til sammen utgjør dette rundt 3.000 abonnementer, og av disse er 2.000 nye tilskudd.Avtaleperioden er på tre år, med mulighet for forlengelse. Avtalen vil tre i kraft senest 1. mai 2013.Treårskontrakten har en samlet verdi på rundt 46 millioner kroner.

Nyheter
Børs