Analytiker: Kjøp disse aksjene

Analytiker Fredrik Tyvand venter kursoppgang og anbefaler kjøp av følgende aksjer.

Fredrik Tyvand. Foto: Iván Kverme, Finansavisen.
Børs

I dagens rapport fra Investtech beskrives Norwegian, Protector Forsikring og Salmar som kjøpskandidater.Les også: Fem kjøpsanbefalinger - en salgsanbefaling - Norwegian Air Shuttle har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, og signaliserer med dette enda sterkere stigningstakt. Positiv volumbalanse og godt samsvar mellom volumtopper og kurstopper og mellom volumbunner kursbunner bekrefter det positive trendbildet. Flere innsidere har imidlertid solgt noen av sine aksjer i flyselskapet tidligere i år etter at aksjekursen har doblet seg i løpet av høsten og vinteren. Vurdering: Kjøpskandidat, sier Tyvand.- Protector Forsikring har utviklet seg positivt etter at aksjen tidlig i februar ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon. Kursen har nå brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Kursmålet for rektangelformasjonen er 18 kroner eller mer, og formasjonen signaliserer fortsatt videre oppgang. Ved reaksjoner tilbake er det noe støtte rundt 14 kroner, samt støtte ved cirka 13 kroner. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, sier analytikeren.- Kursen på Salmar-aksjen falt nærmere 10 prosent den 6. mars etter at det britiske pensjonsfondet Universities Superannuation Scheme Limited meldte at de dagen før hadde solgt hele sin beholdning i fiskeselskapet. Aksjen brøt dermed ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. I første omgang indikerer dette en svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Før pensjonsfondet solgte sine aksjer, som utgjorde nær seks prosent av alle aksjene i fiskeselskapet, lå kursen rundt 58,50 kroner. Dette var høyeste nivå siden juni 2011, og det er nå motstand rundt dette nivået. Pensjonsfondet var ikke definert som innsider i Salmar, og aksjen anses nøytral på innsidehandler. Vurdering: Svak kjøpskandidat, sier Tyvand.Her kan du følge utviklingen i Kapitals Børs-NM

Nyheter
Børs