Berntsens store vinneraksje

Det var særlig én aksje som bidro til oppturen for Roger Berntsen & co så langt i år. Nå satser han på tre aksjer.

Roger Berntsen. Foto: Finansavisen
Børs

Analysesjef Roger Berntsen i Netfonds Bank slår fast at NetfondsXtra fikk en avkastning på 7,8 prosent i februar 2013. Det samlede resultatet var 6,4 prosent bedre en referanseindeksen (OBX). NetfondsXtra er opp 14,7 prosent så langt i 2013, 8,5 prosentpoeng bedre enn Oslo Børs."Den gode starten på året skyldes at vi har truffet godt på våre sektorvalg, samt på vår favorittaksje, Norwegian", skriver Berntsen.Porteføljen er opp 29 prosent siste 12 måneder. Dette er 19,4 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Porteføljens relative risiko, målt gjennom standardavvik, var på 3,6 prosentpoeng. Periodens Alfa (risikojustert meravkastning) var på 20,2 prosentpoeng siste 12 måneder.Ifølge Berntsen er porteføljens sammensetning endret fra forrige periode. Seadrill, PGS, TGS og EMGS er solgt helt ut, mens Lerøy Seafood, Orkla og Kongsberg Gruppen er kjøpt.Porteføljen er investert med 39 prosent innen energi, 31 prosent innen konsum, 25 prosent innen industri og 5 prosent innen helseBerntsen opplyser at de tre største postene i porteføljen ved utgangen av februar er Statoil, Norwegian og Marine Harvest, med henholdsvis 29, 16 og 15 prosents vektNorwegian bidro mest til periodens avkastning, etterfulgt av Marine Harvest og Algeta.Porteføljens svakeste aksje i januar ble Statoil.Se også Økonominyhetene med Berntsen 27. februar

Nyheter
Børs