Cecon med emisjon - Rustad selger aksjer

Cecon, selskapet der Riulf Rustad er blant de største aksjonærene, har fullført en rettet emisjon på 14,8 millioner aksjer.

Riulf Rustad. Foto: Finansavisen.
Børs

Cecon, selskapet der Riulf Rustad er blant de største aksjonærene, har fullført en rettet emisjon på 14,8 millioner aksjer.Kursen i emisjonen var 2,50 kroner. Siste kurs onsdag var 2,60 kroner.Nettoprovenyet på 37 millioner kroner vil ifølge TDN Finans bli brukt til generell drift av selskapet, og spesielt til å finansiere vekst innen subseasegmentet.Emisjonen var rettet mot fond forvaltet av York.Cecon er opp 23,8 prosent på Oslo Axess det siste året.Samtidig meldes det at Riulf Rustad og hans Zoncolan har solgt 4 millioner av sine drøye 5,96 millioner aksjer i Cecon.Dermed går investoren fra en prosentandel fra 4,01 prosent til 1,32 prosent. Han faller på listen over de største aksjonærene i selskapet går fra 7. plass til 14. plass.Les hele børsmeldingen om Cecon-emisjonen

Nyheter
Børs