Dette har Storebrand på hjertet i London

Storebrands livvirksomhet var verdt 21,8 milliarder kroner ultimo 2012. Verdien falt tre milliarder i løpet av året.

Konstituert konsernsjef Odd Arild Grefstad. Foto: Storebrand
Børs

Embedded value (EV) for Storebrands livvirksomhet var på 21,8 milliarder kroner ved utgangen av 2012, går det frem av en børsmelding fredag morgen.Dette er en reduksjon på 3,0 milliarder kroner i løpet av 2012EV er en aktuariell beregning som måler verdien av et livsforsikringsselskap eksklusive verdiene av fremtidig nysalg. Verdien beregnes med utgangspunkt i en rekke forutsetninger knyttet til virksomheten, mikro- og makroøkonomiske forhold samt finansmarkedenes tilstand.EV tar ikke hensyn til foreslåtte endringer i norsk tjenestepensjon, men endrede skatteregler og nye dødelighetstabeller fra Finanstilsynet har blitt hensyntatt i 2012-tallet.Stadig mer fondsbasert nysalgDe to regelverksendringene er forklaringen bak fallet i EV fra 2011 til 2012. I tillegg bidrar et fallende rentenivå negativt.- Sterk vekst i innskuddspensjon grunnet god avkastning og lav kundeavgang gir økte verdier i EV. Selskapets tilpasninger inn mot Solvens II knyttet til bygging av bufferkapital og redusert investeringsrisiko bidrar også positivt på verdiene, heter det.Verdien av nytegnet forretning i 2012 er beregnet til 426 millioner kroner. Dette er en økning fra 2011 og reflekterer i første rekke økt salg av innskuddsbasert produkter i Norge.- Stadig mer av den nye forretningen skjer i fondsbaserte produkter, som nå utgjør størstedelen av både verdiene av eksisterende forretning og verdiene knyttet til nysalg, skriver selskapet.Investordag i London Storebrand arrangerer i dag en investor- og analytikerdag i London. En gjennomgang av de viktigste endringene i EV vil bli gjennomgått i presentasjonene der.En oversikt over presentasjonene finner du her Mer om EV finner du her .Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Børs