First Securities har ikke mistet troen på gårsdagens taper

Swedbank First Securities ser fremdeles oppside på 25 prosent for en av gårsdagens store børstapere. Handelsbanken anbefaler på sin side kjøp av Røkke-aksje.

Bengt Kirkøen - Foto: Finansavisen
Børs

Swedbank First Securities har ikke mistet troen på Storebrand trass i gårsdagens nedtur.Det går fram av en oppdatering tirsdag morgen.Kursmålet kappes riktignok fra 34 kroner til 32 kroner mens kjøps-anbefalingen står fremdeles ved lag.Forsikringsaksjen falt mandag 6,6 prosent til 25,23 kroner etter at Finanstilsynet fredag besluttet innføring av nytt dødelighetsgrunnlag for kollektive pensjonsforsikringer i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser med virkning fra 1. januar 2014.De nye reglene kan føre til at Storebrands aksjonærer får se mindre av overskuddet selskapet greier å generere.Analytikerne Bengt Kirkøen og Andreas Bertheussen har imidlertid liten tro på at nyheten vil få store konsekvenser for Storebrand på kort sikt, og tror selskapet vil takle de nye reglene.- Vi greier ikke å se at Storebrand kommer til å trenger mer kapital som følge av Finanstilsynets nye regler. Selskapet startet allerede i 2011 å øke sine reserver og sitter allerede på 4,3 milliarder kroner, heter det i oppdateringen.Storebrand er mandag opp 1,25 prosent til 25,57 kroner. First ser dermed en oppside for aksjen på 25 prosent.Stor avtale med ingen endring av estimater Samtidig melder Handelsbanken Capital Markets at de beholder sin accumulate på Kværner-aksjen.Kursmålet er satt til 15 kroner mens aksjen tirsdag er opp 6,45 prosent til 13,20 kroner.Meglerhuset er fornøyd med at Kværner omsider har sikret seg Hebron-avtalen med Esso, og kommenterer at totalstørrelsen på 1,5 milliarder dollar var mer enn forventet.Avtalen er imidlertid allerede priset inn i selskapet og Handelsbanken gjør dermed ingen endringer i sine estimater som følge av nyheten.Meglerhuset kommenterer videre at Kværner er avhengig av å skaffe seg nye kontrakter dersom aksjekursen skal stige nevneverdig fremover.Slik det nå ligger an satser selskapet vel mye på Browse TLP-avtalen som kommer i løpet av første halvår, mener meglerhuset.

Nyheter
Børs