Gruveaksje svingte kraftig - børsmelding er ute

Oslo Børs pauset Nordic Mining-aksjen i påvente av en melding fra selskapet. Nå har meldingen kommet (oppdatert).

Ivar S. Fossum, CEO i Nordic Mining. Foto: Finansavisen
Børs

Oslo Børs har stanset handelen i Nordic Mining i påvente av en melding fra selskapet.Oslo Axess-aksjen har svingt kraftig i løpet av dagens handel. På det høyeste har den vært oppe i 1,02 kroner, mens den var nede i 68 øre da handelen ble stanset.Aksjen har vært helt nede i 62 øre i dag.Nærings- og handelsdepartementet slapp tidligere i dag en strategi for mineralbransjen i Norge.Nordic Mining ønsker å opprette et sjødeponi i forbindelse med planlagt gruvedrift på Engebøfjellet, men Miljøverndepartementet vil ikke ta noen avgjørelse før de har mer informasjon.Departementet har skrevet et brev som er sendt til Naustdal og Askvoll kommuner samt Nordic Mining. Brevet er publisert på departementets nettsider, og kan leses her.Dette sier Nordic Mining Nordic Mining opplyser i en børsmelding sluppet klokken 16.07 i dag om innholdet i brevet.- Vi har gjennomført et meget omfattende program for konsekvensutredning av Engebø-prosjektet med bistand fra de fremste faginstansene på de ulike saksområdene.- Planene for prosjektet er godkjent av de berørte kommunene, og fylkesmannen i Sogn og Fjordane har anbefalt at prosjektet godkjennes. Det er dokumentert at prosjektet vil ha store positive samfunnsøkonomiske og lokale/regionale effekter, sier Ivar S. Fossum i en kommentar.Toppsjefen sier videre at selskapet nå er i dialog med myndighetene for å avklare omfanget av ønsket tilleggsinformasjon, og å skape forutsigbarhet i den videre saksgangen.- Vi må deretter vurdere hvordan vi skal forholde oss videre, avslutter han.Børspausen er nå avsluttet.Hele Nordic Mining-meldingen her. Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Børs