Havila Shipping selger fartøy - tjener 30 mill.

Havila Shipping selger sitt RRV fartøy Havila Runde til Secunda Canada og sikrer seg 30 millioner kroner i gevinst.

Børs

Havila Shipping ASA har på vegne av heileide skipseiende selskap Havila Offshore AS, inngått avtale om å selge RRV fartøyet Havila Runde til Secunda Canada.Det går frem av en børsmelding tirsdag morgen.Salgssummen tilsvarer bokført verdi av fartøyet og salget vil frigjøre likviditet med rundt 30 millioner kroner.Salget forventes gjennomført inneværende måned.Havila Runde er bygget i 1997 og etter salget opererer Havila Shipping kun tre fartøyer bygget før 2003.Les hele meldingen fra Havila her

Nyheter
Børs