Intex stiger kraftig på melding

Intex Resources stiger kraftig på melding fra MCC8 Group Company,

Mindoro. Foto: Intex Resources
Børs

MCC8 Group Company Limited skriver i en melding at Intex Resouces har gjort betydelig funn av sjeldne jordartsmetaller (REE) ved Mindoro-prosjektet.Selskapene ser for seg en årlig produksjon av 100 tonn scandium og sjeldne jordartsmetaller.Det fremgår også at selskapene har jobbet med forberedelsene av en børsnotering av Mindoro-prosjektet i Singapore.Intex-aksjen stiger hele 23,4 prosent itl 4,54 kroner.Her finner du hele meldingen

Nyheter
Børs