Meglerhus: - Aksjen kan stige 74 prosent

Meglerhuset ABG Sundal Collier har virkelig fått øynene opp for en av Oslo Børs' oljemygger. Kursmålet sendes til himmels og oppsiden skal være betydelig.

Aksjemegler ved meglerbordet - Foto: AP
Børs

ABG Sundal Collier melder fredag at deres tro på Bridge Energy er solid styrket.Aksjen oppgraderes fra hold til kjøp og i tillegg heves kursmålet med nesten 100 prosent.Tidligere mål var 11 kroner men dette er nå jazzet opp til 20 kroner.Bridge er fredag ned 0,86 prosent til 11,50 kroner og dermed ser ABG en oppside på solide 74 prosent.- Bridge Energy har i våre øyne gjort absolutt alt rett med tanke på letevirksomhet de siste 12 månedene. Aksjen er perfekt for dem som ønsker å eksponere seg mot den norske lete- og produksjonssektoren. Aksjen er nå blant våre beste kandidater innen sektoren, skriver meglerhuset i en rapport.- Mest undervurderte E&P-verdipapiret vi dekkerABG kommenterer videre at Bridge traff blink med tre av de fire brønnene de var involvert i i fjor, og meglerhuset mener at rabatten på 50 prosent som aksjen handles med ikke er berettiget.Aksjen kalles det mest undervurderte E&P-verdipapiret som ABG dekker. Kjerne-NAV settes til 24 kroner.- Med en funnprosent de siste 12 månedene på 75 prosent - mot standarden i sektoren på 25 prosent - har leteteamet til Bridge vist at de er mer enn kapable, skriver ABG.Meglerhuset trekker spesielt frem Asha og Garantiana-funnene på norsk sokkel, som samlet er verdt 8 kroner per aksje.

Nyheter
Børs