Misliker Norwegians punktlighetsskryt

Forbrukerombudet mener flyselskapet Norwegian bryter markedsføringsloven med å hevde at selskapet er «best på punktlighet» og har gitt frist til 4. april med å droppe bruken av påstanden.

Norwegian LN-NOY
Børs

Norwegian risikerer tvangsmulkt hvis selskapet ikke etterkommer Forbrukerombudets krav, skriver Aftenposten.- For forbrukeren vil en påstand om å være best på punktlighet lett kunne oppfattes som at Norwegian påstår at de er mest presise på ankomster. Det vil jo normalt være av større betydning for forbrukerne om flyene ankommer presis enn om flyet har avreist etter ruteplanen. Avinors tall for 2012 viser at Norwegians ankomstpunktlighet på en rekke flyplasser var lavere enn avgangspunktlighet, sier juridisk seniorrådgiver Sverre Årli hos Forbrukerombudet.Det finnes to metoder å beregne punktlighet på: Avgang og ankomst. Norwegian har valgt avgangsstatistikken og har utropt seg selv til punktlighetsvinner i 2012. På ankomststatistikken er det SAS som kommer best ut. Forbrukerombudet mener Norwegians måte å presentere tallene på, er uklar og upresis og dermed egnet til å villede forbrukerne, noe som er i strid med markedsføringsloven.Norwegian mener selskapet har loven på sin side. Informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen sier likevel at Norwegian er innstilt på å diskutere saken med Forbrukerombudet for å finne ut hvordan bruken av punktlighetsbegrepet kan presiseres bedre. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv