Riggselskap med emisjon - antallet aksjer opp 50 prosent

Riggmyggen Bassdrill, som er notert på OTC-listen, skal hente inn 80 millioner dollar i rettet emisjon.

BassDrill - bildet er hentet fra selskapets hjemmesider
Børs

Det vesle riggselskapet BassDrill, som er OTC-notert, vil hente 80 millioner dollar i rettet emisjon.Planen er at 35.555.556 aksjer skal plasseres til en kurs på 2,25 dollar per aksje.Pengene som kommer inn skal benyttes til å finansiere første betaling av nybygget BassDrill Delta samt økt arbeidskapital.Hvas Invest Zeta, som er største eier i BassDrill, kommer til å ta 54,03 prosent av emisjonen, tilsvarende eksisterende andel i selskapet.Bass Invest med Erland Bassøe i spissen har forpliktet seg til å kjøpe 2.222.222 aksjer i selskapet.Bass Invest sitter på 14,24 prosent av selskapet.Budperioden vil vare fra 13. mars til 22. mars 2013 klokken 08:30.Selskapet melder også at tenderriggmarkedet har utviklet seg i riktig retning i løpet av første kvartal 2013, og at de som følge av positivt markedssentimentet venter å bli tildelt kontrakt for BassDrill Delta.- Dette vil være et nytt tillegg til selskapets flåte og selskapet er nå i sluttfasen med å forhandle fram en byggekontrakt med et verft i denne forbindelse, heter det blant annet i meldingen.BassDrill har steget 60 prosent det siste året i markedet for unoterte aksjer. Aksjen har dog ikke vært omsatt siden 30. november i fjor.Totalte antallet aksjer i selskaper er per i dag 73.067.286. Emisjonen vil altså øke antallet aksjer med rundt 51 prosent.BassDrills markedsverdi er per i dag 584,5 millioner kroner.

Nyheter
Børs