Røkke i tidsnød - mangler 10 milliarder kroner

- 500 kroner innen 2013, sa Kjell Inge Røkke for fem år siden. Finansmannen har nå 10 milliarder å ta igjen.

Foto: Finansavisen
Børs

Da Kjell Inge Røkke for fem år siden gjorde comeback som styreleder for Aker ASA satte han seg et mål, skriver dn onsdag.Akers verdijustere egenkapital, inkludert utbytte, skulle dobles frem til utgangen av 2013 og da være på 500 kroner per aksje - med utbytter.Dette målet er Røkke milevis unna å klare og egenkapitalen er per dags dato på kun 321 kroner.Ja, faktisk må moldenseren jekke opp verdiene med 10,4 milliarder kroner dersom målet skal innfris.- Dette er noe Røkke kommer inn på i aksjonærbrevet som kommer før påske, sier Akers informasjonsdirektør Atle Kigen til avisen.For at Aker skal nå sine magiske 500 kroner bør børsutviklingen til Aker Solutions fremover være meget solid, samt at børsnoteringen av Ocean Yield bør bli en suksess.

Nyheter
Børs