Seks danske banker for store til å gå over ende

Seks danske banker og andre finansselskaper er så store at samfunnet ikke har råd til å la dem gå over ende.

Nordea
Børs

Regjeringen i Danmark vil nå ha strengere regulering av disse selskapene.De seks er BFR Kredit, Danske Bank, Jyske Bank, Nordea Bank Danmark, Nykredit og Sydbank, het det i en rapport fra regjeringen torsdag. De er såkalte SIFIer - en engelskspråklig forkortelse for finansinstitusjoner som er viktige for samfunnet.- Styrket regulering av SIFIene står helt sentralt i arbeidet for å minske risikoen for framtidige finanskriser. Disse institusjonene er så store at de kan påvirke hele det finansielle systemet, sier den danske vekst- og næringsministeren Annette Vilhelmsen.Regjeringen i København vil nå øke kravet til egenkapital i selskaper av denne typen. Folk i banknæringen advarer om at tiltakene regjeringen går inn for, vil føre til høyere gebyrer og dermed økte utgifter for bankenes kunder.Danmark har gått inn og ut av resesjon etter den internasjonale finanskrisen som brøt ut i 2008. Resesjon er et uttrykk for økonomisk tilbakegang over tid, med fall i brutto nasjonalproduktet BNP, i to eller flere påfølgende kvartaler. (©NTB)

Nyheter
Børs