Telenor sletter 43,32 millioner aksjer

Antall registrerte aksjer i Telenor vil reduseres med rundt 2,8 prosent.

Jon Fredrik Baksaas - Foto: Scanpix
Børs

Telenor har avsluttet 2012-2013 tilbakekjøpsprogrammet av egne aksjer som ble offentliggjort 24. juli 2012.Programmet omfatter 43,32 millioner aksjer, hvorav 19,94 millioner aksjer har blitt kjøpt i markedet.Resterende 23,38 millioner aksjer vil bli kjøpt fra Den Norske Stat ved Handels- og Næringsdepartementet slik at departementets eierandel i Telenor på 53,97 prosent forblir uendret.De tilbakekjøpte 43,32 millioner aksjene vil kanselleres etter godkjenning av ordinær generalforsamling i mai 2013, hvorpå antall registrerte aksjer i Telenor vil reduseres med rundt 2,8 prosent fra dagens 1.559.947.806.Aksjene som har blitt kjøpt i markedet har hatt umiddelbar kontanteffekt, mens betalingen for de innløste aksjene fra staten skjer samtidig med kapitalreduksjonen, estimert til juli-august 2013.Vektet snittkurs for de 43,32 millioner aksjene var 112,08 kroner og Telenor vil med dette tilbakeføre 4,9 milliarder kroner til aksjonærene.Dette kommer i tillegg til det ordinære utbyttet på 8,0 milliarder kroner (5 kroner pr aksje) for regnskapsåret 2011 utbetalt i mai 2012.

Nyheter
Børs