Ulltveit-Moe på ferde i REC

Jens Ulltveit-Moe har rullert en terminkontrakt på kjøp av veldig mange aksjer i Renewable Energy Corporation AS (REC).

Jens Ulltveit-Moe - Foto: Scanpix
Børs

Jens Ulltveit-Moes Umoe AS har i dag rullert en terminkontrakt på kjøp av 55 millioner aksjer i Renewable Energy Corporation AS (REC). Forfall på terminkontrakten er 17. juni 2013 og terminkursen er 1,3868 kroner.Umoe AS eier etter dette en total aksjebeholdning på 201.163.877 aksjer, tilsvarende 9,52 prosent av registrert aksjekapital i REC.Inkludert aksjene som Umoe AS har på terminkontrakt, kontrollerer Umoe AS en total aksjebeholdning på 256.163.877 aksjer i REC, tilsvarende 12,12 prosent av registrert aksjekapital i selskapet.REC-aksjen falt 3,8 prosent til 1,36 kroner fredag.

Nyheter
Børs