Avinor låner milliarder

Avinor låner nesten 2,5 milliarder kroner.

Foto: Fredrik Revfem/Avinor
Børs

Avinor AS har utstedt totalt 2.450 millioner i form av nye usikrede obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet. Utstedelsen er delt mellom et lån på 450 millioner kroner med en fast rente 3,75 prosent p.a. med forfallsdato i mai 2020 og et lån på 2.000 millioner med en fast rente på 4,45 prosent med forfall i mai 2028.Avinor AS har i forbindelse med emisjonen foretatt tilbakekjøp av 453,5 millioner kroner i AVINOR02.Som tidligere annonsert, er formålet med obligasjonslånene generelle selskapsformål inklusive finansiering av investeringer.Lånene vil bli søkt notert på Oslo Børs.Danske Bank Markets, DNB Markets og Nordea Markets har vært engasjert som tilretteleggere for obligasjonslånene.

Nyheter
Børs