Norges Bank vil kjøpe valuta

Norges Bank vil kjøpe valuta til Statens pensjonsfond utland

Yngve Slyngstad Foto: Finansavisen
Børs

Norges Bank vil i mai kjøpe valuta til Statens pensjonsfond utland for 300 millioner kroner pr dag, det samme som i april.Behovet fondet har for valuta, blir dels dekket fra statens direkte økonomiske engasjement i oljevirksomheten (SDØE) og dels ved kjøp Norges Bank gjør i markedet.

Nyheter
Børs