Cermaq opplyser ifølge Reuters at 77,64 millioner aksjer er godkjent for å stemme på tirsdagens generalforsamling, som skal avgjøre om det vil utstede nye aksjer tilsvarende 1,6 milliarder kroner for å kjøpe CopeincaDet tilsvarer en oppmøteprosent på 83,9 prosent.Staten (43,5 prosent av aksjene) og Folketrygdfondet (5,4 prosent) vil utgjøre tilsammen 58,3 prosent av de oppmøtte aksjene.Oppkjøpet veltes dersom en tredjedel av aksjene stemmer nei. Det tilsvarer 25,85 millioner aksjer.