AF Gruppen melder om et resultat etter skatt på 71 millioner kroner i 1. kvartal 2013, mot 53 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,90 kroner, mot 0,65 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 91 millioner kroner, sammenlignet med 72 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 88 millioner kroner, mot 73 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 2.376 millioner kroner, sammenlignet med 2.313 millioner kroner i 1. kvartal 2012.- AF Gruppen har hatt en god start på året med et høyt aktivitetsnivå og et godt resultat i 1. kvartal. Vi har i kvartalet fått flere spennende oppdrag både innen bygg- og anleggsvirksomheten og innen offshoretjenester. Innen våre markedsområder ser vi gode muligheter for vekst både organisk og gjennom oppkjøp. Vi har en god og vital organisasjon som har fokus på å gjennomføre prosjekter på en sikker og effektiv måte i tett samarbeid med våre kunder og leverandører, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.og