I 2008, da finansmarkedene kollapset, hopet milliardtapene seg opp for Alexander Vik. Ifølge DN tok Vik ut over 945 millioner dollar (seks milliarder kroner) fra ulike konti i Deutsche Bank. Pengene som stod på Sebastian Holdings konti skulle være sikkerhet for valutainvesteringene.Deutsche Bank mener uttakene ga banken et tap på 250 millioner dollar.Vik avviser at han prøvd å slippe unna regningen for egne valutatap.