I tirsdagens rapport fra Handelsbanken kommenterer analytiker Kari Due-Andresen spekulasjonene som svirrer rundt Feds pengepolitikk.- Dersom det amerikanske arbeidsmarkedet igjen skulle vise svakhetstegn, vil det i så fall være med på å dempe spekulasjonene om at Fed i løpet av året vil gjøre sin pengepolitikk mindre ekspansiv ved å skalere ned den månedlige pengetrykkingen, sier Due-Andresen.- Per i dag kjøper Fed gjennom sitt likviditetsprogram statsobligasjoner og andre verdipapirer for til sammen 85 milliarder dollar i måneden. Ifølge Feds siste pengepolitiske pressemelding vil de fortsette med de kvantitative lettelsene og renter nær null inntil "utsiktene for arbeidsmarkedet har bedret seg vesentlig i en kontekst av prisstabilitet, sier analytikeren.- "Videre vil de kunne "redusere eller øke omfanget av de kvantitative lettelsene dersom utsiktene for arbeidsmarkedet eller inflasjonen skulle endre seg". Det er altså ikke bare arbeidsmarkedet som vil kunne få Fed til å endre innretning på pengepolitikken, sier Due Andresen.- Inflasjonen er også viktig. Fed har et inflasjonsmål på to prosent, og i følge siste pressemelding venter de at inflasjonen på mellomlang sikt vil holde seg på eller noe under målet, men at inflasjonsforventningene så langt har vært godt forankret, sier Due Andresen.- På torsdag fikk vi imidlertid inflasjonstall som viste at konsumprisveksten i USA fortsatte videre ned i april, avslutter, Due Andresen.