DNB Markets anbefaler kjøp av Awilco Drilling og Algeta, som begge har lagt frem tall det siste døgnet.- Da er Awilco Drilling i gang med de allerede lenge annonserte utbyttene. Selskapet foreslår i forbindelse med dagens Q1-rapport at det utbetales et utbytte på én dollar pr aksje. Ettersom selskapet har signalisert kvartalsvise utbytter impliserer dette en annualisert direkteavkastning på 26,8 prosent, skriver meglerhuset.EBITDA for kvartalet kom inn på 33,9 millioner dollar, mot DNB Markets' estimat på 35,5 millioner dollar og konsensus på 34,1 millioner dollar.Kursmålet settes til 105 kroner pr aksje. Siste notering er 89,75 kroner, opp 3,2 prosent.Når det gjelder Algeta gjorde et høyere kostnadsnivå på personalsiden, og når det gjelder joint ventures gjorde, sammen med et høyere investeringsnivå, dypere innhugg i kontantbeholdningen enn estimert.- Oppjustering av guidet kostnadsnivå fremover vil i tillegg kunne medføre at estimatene kommer noe ned. Kontantbeholdningen lå imidlertid fortsatt på 646 millioner kroner mot vårt estimat på 702 millioner kroner og etter vårt syn er selskapet fullt finansiert både for håndtering av lanseringen av Alpharadin og for det videre arbeidet knyttet til Thorium, heter det.Kursmålet er på 235 kroner. Aksjen faller 1,0 prosent til 209,30 kroner.