Cermaq samlet i dag analytikere, aksjonærer og presse til en detaljert gjennomgang av Copeinca-transaksjonen ved selskapets forskningsanlegg i Dirdal (EWOS Innovation).Presentasjonen tok sikte på å vise hvordan integrasjonen mellom Cermaq og Copeinca, et av verdens ledende marine ingrediensselskaper, vil bidra til økt fiskefôrkvalitet og til produktivitetsøkning.Kjøp av Copeinca handler både om å sikre en avgjørende råvare, og om utvikling av kvaliteten på sluttproduktet.Cermaqs fôrvirksomhet har de siste 7 årene redusert bruken av marine råvarer med ca. 50 prosent. Selskapet vil fortsette å utvikle fiskefôr basert på alternative råvarer.Ledelsen tror det anbefalte kjøpet av Copeinca vil generere årlige synergier på 250-270 millioner kroner.Fratrukket finansielle gevinster beregnes synergier på 190-200 millioner kroner per år. Omtrent 75 prosent av dette kommer fra kvalitetsforbedringer og 25 prosent fra logistikk og effektivisering.