Etter stengetid i går meldte Carnival at selskapet venter fall i netto yield for 2013 med 2-3 prosent. I dag rykker DNB Markets ut med en kjøpsanbefaling på RCCL.- Tidligere guiding innebar en flat utvikling i det samme nøkkeltallet og aksjen ble dermed handlet ned 4-5 prosent i handel etter børs. Nyheten vil kunne gi en negativ effekt for RCCL ved åpning i dag. Spørsmålet er imidlertid hvor mye av skuffelsen i Carnival som skyldes selskapsspesifikke hendelser, skriver DNB Markets.- Selskapet har blant annet fått betydelig negativ oppmerksomhet som en følge av brannen i maskinrommet på Triumph i februar, understreker analytikerne.- Brannen medførte at rundt 3.000 passasjer ble sittende fast med begrensede forsyninger og toalettforhold i flere dager. Bransjeundersøkelser knyttet til billettsalg støtter antagelsen om at Carnival har mistet markedsandeler de siste månedene, skriver meglerhuset.- Vi har en kjøpsanbefaling på RCCL og et kursmål på 270 kroner pr. aksje, avslutter DNB Markets.I skrivende stund omsettes aksjen for 212,90 kroner, ned 4,57 prosent.