Med bakgrunn i resultatet fra generalforsamlingen 21. mai 2013 har styret i Cermaq ASA i dag besluttet at det frivillige tilbudet på kjøp av alle aksjer i Copeinca som ble annonsert 5. april ikke gjennomføres.Styret besluttet samtidig ikke å akseptere det nåværende frivillige tilbudet fra China Fishery Group. Cermaq vil støtte at styret i Copeinca utforsker verdiskapende løsninger for selskapets aksjonærer.Cermaq har i flere år bidratt til konsolidering av oppdrettsindustrien og ønsker fortsatt å ha en aktiv rolle i slike verdiskapende prosesser. Styret merker seg meldingen fra Marine Harvest ASA (MHG) hvor selskapet har gitt uttrykk for at det nå vil fremme et bud med et høyere prisnivå og endret struktur. Cermaq har gjennom rådgivere initiert kontakt med MHG og styret i Cermaq er positiv til å innlede en konstruktiv dialog dersom MHG velger å fremme et bud med en struktur og et prisnivå som styret i Cermaq finner hensiktsmessig å vurdere.Styret i Cermaq arbeider parallelt med alternative strategiske løsninger til et oppkjøp fra MHG og har dialog med andre interessenter om løsninger som kan være attraktive for selskapets aksjonærer.Styret gjentar samtidig sin klare målsetting om å skape verdier for selskapets aksjonærer i tråd med styrets syn på de underliggende verdier i Cermaq.