Pareto Securities mener Cermaqs bud på Copeinca på 59,70 kroner reflekterer de underliggende verdiene. Verdien er "fair" for aksjonærene, fastslås det.Meglerhuset har gjort vurderingen på oppdrag fra Copeinca.Pareto viser til forhåndsaksept, kursutviklingen, budpremien, aksjelikviditeten, relevante transaksjoner, konsensusestimater og forhold og utsikter i fiskemel- og oljemarkedene.