Mens du er opptatt med barnetog, isspising og champagne, finner følgende hendelser sted internasjonalt:
  • Japan: Maskinordre, mars 01:50Japan: Maskinordre, mars 01:50
  • Kina: Boligpriser i aprilKina: Boligpriser i april
  • EU: Nyregistrerte bilerEU: Nyregistrerte biler
  • USA: Michigan forbrukertillit, mai 15:55 (ventet 77,6)USA: Michigan forbrukertillit, mai 15:55 (ventet 77,6)
  • USA: Ledende indikatorer, april 16:00 (ventet: 0,2 prosent)USA: Ledende indikatorer, april 16:00 (ventet: 0,2 prosent)