DNB Markets: - Det har vært svake tall

DNB Markets mener det har vært en svak resultatsesong.

Oslo 20101012.Takstmann Jarle Stærnes utfører arealmåling med lasermåler i en bolig. Her regner han ut resultatet med kalkulator. Fredag 15. oktober er frist for å innrapportere opplysninger om boligen til Skatteetaten. Dette gjøres for å fastsette ny ligningsverdi på norske boliger. Foto: Aleksander Andersen / Scanpix Andersen, Aleksander
Børs
Rapporteringssesongen for første kvartal er nå i all hovedsak tilbakelagt.DNB Markets kan oppsummere med at tallene på aggregert basis har vært på svake siden både av forventningene og i forhold til foregående kvartaler.- Ser vi på de største nordiske selskapene har skuffelsen i hovedsak kommet på omsetning og EBIT-nivå, mens antall selskaper som har levert EPS over og under forventningene har vært mer likelig fordelt. Rapportene har dermed medført nedjusteringer av estimatene innenfor alle sektorer med unntak av innen finans og helse, hvor det kun har vært mindre oppjusteringer. Det innebærer samtidig at forventningene for Q2 samlet sett har blitt dempet. Fortsatt er det imidlertid høye vekstforventninger for andre halvår som må innfris for at selskapene skal levere tall på linje med estimatene, skriver meglerhuset i dagens morgenrapport.