Møbelkonsernet Ekornes melder om et resultat etter skatt på 37,2 millioner kroner i 1. kvartal 2013, mot 92,0 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 1,02 kroner, mot 2,50 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 54,1 millioner kroner, sammenlignet med 128,9 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 81,0 millioner kroner, mot 69,5 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 679,5 millioner kroner, sammenlignet med 666,7 millioner kroner i 1. kvartal 2012.Markedssituasjonen i de fleste marked har vært utfordrende også i 1. kvartal 2013. Markedssituasjonen er imidlertid ikke uten lyspunkter, der det tyske markedet synes å ha vært stabilt og at markedet i USA viser tegn til bedring.Ordrereserven er litt ned siden årsskiftet, men er fortsatt på et tilfredsstillende nivå for årstiden og med normale leveringstider i alle marked.Som Ekornes har opplyst i rapporteringen av årsregnskapet for 2012, har selskapet etter vedtak i Finanstilsynet, endret prinsipp for rapportering av valuta.