Oslo tingrett la seg nesten to år under aktors påstand og konkluderte med at tre og et halvt års fengsel er en passende straff.Den enstemmige dommen mot den 49 år gamle mannen falt tirsdag, skriver NA24. Et moment i saken var veksling av flere millioner kroner til euro. Retten utelukker ikke at det kan ha vært en betydelig investeringsvirksomhet i utlandet, men finner det påfallende at eventuelle investorer ikke selv sto for vekslingen. I stedet tror retten at pengene ble skjult for å unndra beskatning og holde dem unna kreditorer.49-åringen som nå er dømt, ble pågrepet av Økokrim i 2010 rett etter at han hadde vekslet 30.000 euro på Oslo sentralstasjon. Han og de tre medtiltalte erklærte seg alle ikke skyldige da saken startet.Den tidligere investoren ble dømt for grovt skattesvik i 2002. Han har ikke hatt inntekt av betydning de siste seks årene. (©NTB)