Forrige uke kom Marine Harvest med et bud på oppdrettsselskapet Cermaq. Nå stormer det rundt de to selskapene, og skjebnen ligger mye i hendene til næringsminister Trond Giske.Etter det Dagbladet kjenner til er det ikke utenkelig at Marine Harvest og John Fredriksen får napp.
- Ikke selge ut Cermaq. - Selge Cermaq for en pengesum han er fornøyd med. - Si ja til salg mot at staten beholder en betydelig andel aksjer og blir medeier i det nye, verdensomspennende megasjømatkonsernet.- Vi skal gå grundig gjennom saken og vurdere tilbudet fra Marine Harvest på en ordentlig måte, sier Giske til dagbladet.Næringsminister Trond Giske har engasjert Fondsfinans ASA som finansiell rådgiver. Fondsfinans har blant annet fått i oppdrag å vurdere vilkårene i det annonserte budet.Departementets foreløpige vurdering er at et bud på 105 kroner per aksje er lavt ut fra de underliggende verdiene i selskapet og for en type transaksjon som foreslått.Når det gjelder kapitalutvidelsen knyttet til Cermaq sitt kjøp av Copeinca er varslet behandlet på selskapets generalforsamling den 21. mai 2013, i tråd med utsendt innkalling til generalforsamlingen. Departementet vil ha sluttført vurderingen av Marine Harvests potensielle bud før denne dato. fra Stortingets næringskomite om det er mulig å avvente en endelig kapitalutvidelse knyttet til Cermaq sitt kjøp av Copeinca i påvente av at en slik vurdering foreligger? næringskomite.