Den norskamerikanske investoren Bjørn K. Borgen investerer i lakseselskaper som Lerøy, Marine Harvest og SalMar. Han håper på fusjon mellom Cermaq og Marine Harvest, men har uansett tro på at John Fredriksen vil lede an en i en konsolideringsbølge i bransjen, skriver dn.- Det er sannsynlig at Marine Harvest vil lede an uansett om det blir noe av denne dealen eller ikke, sier Borgen.- Fiskeoppdrettsindustrien er ekstremt fragmentert. Det er bare 30 selskaper eller noe sånt en investor kan investere i, sier han videre.Nå applauderer han at Marine Harvest har planer om å børsnoteres i New York, og sier han tror dette vil gjøre selskapet enda mer attraktivt for amerikanske investorer.