Resultatet i første kvartal preges av både økte leieinntekter og verdiøkning på konsernets investeringseiendommer.
I første kvartal 2013 var leieinntektene i Olav Thon Eiendomsselskap på 471 millioner kroner, mot 450 millioner kroner for et år siden.Selskapet fikk et resultat før skatt på 687 millioner kroner, mot 535 millioner kroner året før.Ledigheten var på to prosent.Netto kontantstrøm fra driften beløp seg til 259 millioner kroner, mot 256 millioner kroner i første kvartal 2012.Ved årsskiftet var konsernets egenkapitalandel 36 prosent, mot 34 prosent for et år siden. I slutten av september 2012 rangerte Kapital, tradisjonen tro, Norges 400 rikeste personer. Ikke uventet tronet skipsreder John Fredriksen i ensom majestet på toppen - denne gang med en formue på til 69,75 milliarder kroner.Tre personer kjempet hardt om 2. plassen, men det ble eiendomskongen Olav Thon som kunne titulere seg med som Norges 2. rikeste person, denne gang med en formue på 25,5 milliarder kroner, opp fra 23,90 milliarder kroner i 2011.I begynnelsen av 2013 kunne VG fortelle at hotell- og eiendomskongen personlig har betalt over en milliard i skatt totalt sett de siste 17 årene.Fasit, som er utarbeidet av revisjonsselskapet BDO, viser at 1.050 millioner har gått fra Thon inn til AS Norges statskasse. Olav Thons livshistorie er imidlertid langt fra bare en beretning om gull og grønne skoger. Fra beskjedne oppvekstkår i Hallingdalen tjente han først til livets opphold som sauegjeter.Etter hvert oppdaget han at det gikk an å tjene penger uten å slite seg i hjel. Thon valgte pelsbransjen i 1940 da han inntok Karl Johans gate som 17-åring.10 år med nitid kremmervirksomhet fulgte. Med 80.000 kroner i egenkapital fra pelssalget var Thon klar for å satse på det han hadde sterkest tro på, nemlig fast eiendom.Rundt én million kroner ble lagt ned i den første eiendomsinvestering da han kjøpte Karl Johans gate 5-7. Pelsselgeren lot seg ikke skremme av millionvederlaget, og så et klart potensial i eiendommens beliggenhet.Slik har eventyret om sauegjeteren og pelsselgeren fra Vats i Ål utviklet seg til dagens storindustri.Milliardverdier til tross, Olav Thon har et svært nøkternt syn på bruk av penger. Her finnes hverken privatfly eller luksusyacht til flere hundre millioner kroner.Turer i fjell og mark gir Thon adspredelse, glede og energi til fortsatt å holde tempoet oppe - en svært respektabel alder til tross.