Hurtigruten-konsernet melder om et resultat etter skatt på minus 128,5 millioner kroner i 1. kvartal 2013, det samme som året før.Resultatet for videreført virksomhet ble minus 128,5 millioner kroner, mot minus 121,8 millioner kroner året før.Utvannet resultat per aksje fra videreført virksomhet ble minus 0,30 kroner, mot minus 0,31 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble minus 133,0 millioner kroner, sammenlignet med minus 161,4 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble minus 68,7 millioner kroner, mot minus 122,4 millioner kroner året før.Netto kontantstrøm fra driften var på 85,1 millioner kroner, som er 101 millioner kroner bedre enn i samme periode i fjor. Selskapet hadde likvider og tilsvarende for 294,9 millioner kroner ved utgangen av kvartalet, opp fra 266 millioner kroner på samme tid i fjor.Driftsinntektene økte med 4,3 prosent til 754,5 millioner kroner, fra 723,3 millioner kroner i 1. kvartal 2012.Økningen skyldes i hovedsak økte inntekter på norskekysten og Spitsbergen.
• EBITDA 64 millioner kroner bedre enn første kvartal 2012 (fra -34 millioner kroner til 30 millioner kroner)• Positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger fra Hurtigruten norskekysten for første gang siden fusjonen i 2006• Resultat før skatt forbedret med 39 millioner kroner fra første kvartal 2012• Fremgang i antall gjestedøgn fra distansereiser på 25,3 prosent• Totalt antall gjestedøgn redusert med 1,7 prosent for Hurtigruten på norskekysten. -14,6 prosent fra rundreise• Nettoinntekten pr. gjestedøgn økte med 13,6 prosent i kvartalet• Forbedret drift på Spitsbergen• Effektiviseringsprogrammet fase 1 og fase 2 gjennomført Norden har hatt en svak utvikling de siste årene og det ble igjennom effektiviseringsprogrammet iverksatt tiltak for å styrke den nordiske salgsorganisasjonen. Blant annet er salgsorganisasjonen for Norden nå etablert med kontor i Oslo for å effektivisere salgsarbeidet.Effektiviseringsprogrammet skal på årsbasis gi effekter på over 60 millioner kroner i reduserte kostnader, med full effekt fra 2014. Det er tilfredsstillende å se at salgs- og administrasjonskostnadene i første kvartal ligger lavere enn samme periode 2012.Bookingsituasjonen for andre og tredje kvartal er utfordrende, og det er iverksatt mange tiltak for å snu denne trenden. Det er gjort store endringer i salgsorganisasjonen, både i Norden og globalt, og styret har tro på at disse endringene skal gjøre selskapet i stand til å ta tilbake markedsposisjonen i det globale markedet, heter det i rapporten.Periscopus AS ved Trygve Hegnar eier 33,14 prosent i HRG (Hurtigruten).Her er og