Styremedlem i Idex Jon Ola Frankplads har - som del av et arveoppgjør - avhendet 200.000 Idex-aksjer i en direkte transaksjon med et familiemedlem.Det går frem av en børsmelding fredag.Aksjene ble overført til kurs 1,60 kroner per aksje.Etter dette vil Frankplads og hans nærstående eie 3.712.382 aksjer og 0 (null) rettigheter til aksjer i Idex.Samtidig melder Veripos at Laburnum AS, et selskap kontrollert av styreformann Eystein Eriksrud, i dag har kjøpt 5.000 aksjer til snittkurs 18,20 kroner per aksje.Ny beholdning er 5.110 aksjer.